...{ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.... ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ- ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟ BLOG ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ GOOGLΕ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΛΠ}

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Η επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου που εξαφάνισαν από τα αναγνωστικά / The Odysseus Androutsos letter that disappeared from the textbooks

       

Ἀγαπητοί μου Γαλαξιδιῶται, 
Ἦτο θέλημα Θεοῦ νὰ ἁρπάσωμεν τὰ ὅπλα μίαν ἡμέραν 
καὶ νὰ ριφθῶμεν κατὰ τῶν τυράννων μας. 

Τί τὴν θέλομεν, ἀδελφοί μου, τὴν πολυπικραμένην ζωὴν τοῦ δούλου; 
Δὲν βλέπετε, ὅτι δὲν μᾶς ἀπέμεινε τίποτε; 

Καὶ αὐταὶ αἱ ἐκκλησίαι μας ἔγιναν τζαμιὰ καὶ 
στάβλοι τῶν Τούρκων. 

Δὲν εἶναι πρέπον νὰ σταυρώσωμεν τὰς χεῖρας. 

Ἄς ἐρωτήσωμεν τὴν....
καρδίαν μας καὶ ὅ,τι ἀποφασίσωμεν,
 νὰ τὸ βάλωμεν ἐμπρὸς σύντομα. 

Ἄν βραδύνωμεν, 
θὰ μετανοήσωμεν καὶ τότε ἄδικα θὰ κτυπῶμεν τὴν κεφαλὴν μας.  
Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἡ Τουρκία εἶναι ἀπησχολημένη εἰς πολέμους. 
Ἄς ὠφεληθῶμεν ἀπὸ τὴν περίστασιν αὐτήν, 
τὴν ὁποίαν μᾶς ἔστειλεν ὁ Θεὸς εἰσακούων τα δίκαια παράπονά μας.  

Εἰς τὰ ὅπλα, ἀδελφοί! 
Ἤ νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἦ νὰ ἀποθάνωμεν ὅλοι. 

Καλύτερον θάνατον δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐπιθυμήσῃ Ἕλλην καὶ χριστιανός.  

Ἐγώ, καθὼς γνωρίζετε, ἠμπορῶ νὰ ζήσω λαμπρὰ μὲ πλούτη καὶ τιμὰς καὶ δόξαν. 
Ὅ,τι καὶ ἂν ζητήσω, 
οἱ Τοῦρκοι προθύμως θὰ μοῦ τὸ δώσουν, 
διότι φοβοῦνται τὸ σπαθὶ τοῦ Ἀνδρούτσου. 
Ἀλλὰ σᾶς λέγω τὴν ἀλήθειαν, 
ἀδελφοί μου, 
δὲν θέλω νὰ καλοπερνῶ ἐγὼ καὶ τὸ Γένος μου νὰ ὑποφέρῃ εἰς τὴν δουλείαν.  

Ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον μοῦ γράφουν, 
ὅτι εἶναι ὅλοι ἓτοιμοι μὲ τὰ παλικάρια των. 
Θέλω ὅμως νὰ εἶμαι βέβαιος, 
ὅτι θὰ μὲ ἀκολουθήσετε. 

Ἄν κάμετε σεῖς ἀρχὴν ἀπὸ τὸ ἕν μέρος καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὸ ἄλλο, 
θὰ σηκωθῇ ὅλη ἡ Ρούμελη. 

Περιμένω ἀπάντησιν μὲ τὸν κομιστὴν τῆς ἐπιστολῆς μου. 
Τὴν μπαρούτην καὶ τὰ βόλια τὰ ἔλαβα καὶ τὰ ἐμοίρασα.  Σᾶς χαιρετῶ καὶ σᾶς γλυκοφιλῶ 
Ὁ ἀγαπητός σας Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος

(φωτο: Η πραγματική μορφή του Οδυσσέα Ανδρούτσου αποτυπωμένη σε λιθογραφία ξένου φιλέλληνα περιηγητή, ο οποίος τον ζωγράφισε με φόντο τα βουνά της Ελλάδας και αρχαίους κίονες, προκειμένου να καταδείξει τη σχέση του ήρωα με την αρχαία Ελληνική Παιδεία.) 
    Τα περισσότερα άρθρα είναι αναδημοσιεύσεις που αξίζει να διαβαστούν επειδή κατά τη γνώμη μας ακόμα και μέσα σε κάποιο ψέμα κρύβεται πάντα μια αλήθεια. Στόχος είναι μέσα από την πολύπλευρη ενημέρωση να αποκαλυφθεί. Ή κρίση είναι πάντα δική σας. 


loading...nyxtobaths
loading...