...{ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.... ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ- ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟ BLOG ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ GOOGLΕ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΛΠ}

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Εφοδος ιδιώτη με εντολή κατάσχεσης σε εφορία - Συμβάν του 2015 που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας....

eforia2oures


Ενα απίστευτο σκηνικό εξελίχθηκε στην Α΄ ΔΟΥ Αθηνών. Δικηγόρος μαζί με τη δικαστική επιμελήτρια, έχοντας στα χέρια τους δικαστική εντολή για κατάσχεση εις βάρος του Δημοσίου, επιχείρησαν να εισπράξουν για λογαριασμό του πελάτη τους τα χρωστούμενα. Ο δικηγόρος με τη δικαστική επιμελήτρια μετέβησαν στον πρώτο όροφο της εφορίας, όπου βρίσκεται και το ταμείο...
Ενημέρωσαν τον υπάλληλο ότι έχουν στα χέρια τους δικαστική εντολή κατάσχεσης εις βάρος του Δημοσίου, χωρίς ωστόσο να την επιδείξουν στον αρμόδιο υπάλληλο. 

Ο διαχειριστής του ταμείου κλείδωσε το γραφείο του και αμπαρώθηκε πίσω από τον γκισέ, αρνούμενος να εκτελέσει την εντολή, δεδομένου ότι δεν του είχε επιδειχθεί και η σχετική δικαστική απόφαση. Αμέσως μετά στον χώρο μετέβη και η προϊσταμένη της εφορίας, καθώς και ομάδα αστυνομικών. 

Το σκηνικό κράτησε περισσότερο από δύο ώρες. Η προϊσταμένη της εφορίας στην οποία προφανώς επιδόθηκε η δικαστική εντολή ενημέρωσε την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών και έλαβε εντολή να μην εκτελέσει καμία τέτοια απαίτηση διότι υπάρχει ο νόμος 4270/14 που δεν επιτρέπει κατασχέσεις έναντι του Δημοσίου.


Σημειώνεται ότι στις 13 Μαΐου, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να προβαίνουν σε κατασχέσεις χρημάτων του Δημοσίου, ακόμα και από τα ταμεία των εφοριών, υπό την προϋπόθεση να μην τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους. 

Συγκεκριμένα, η επταμελής σύνθεση του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ δικαίωσε πολίτη που άσκησε ένδικα μέσα προκειμένου να κατασχέσει από το ταμείο της ΔΟΥ Ενσήμων Αθηνών το ποσό των 22.800 ευρώ, το οποίο του είχε επιδικαστεί από δικαστήριο λόγω τραυματισμού του από στρατιωτικό αυτοκίνητο.

Μετά τη δικαίωσή του από τα δικαστήρια, ο πολίτης κοινοποίησε αρμοδίως τη δικαστική απόφαση, ωστόσο το Δημόσιο δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να κατασχέσει μέσω δικαστικού επιμελητή το ποσό των 22.800 ευρώ από το ταμείο της ΔΟΥ. Στο σκεπτικό της απόφασης (819/2015) που εξέδωσαν, οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούνται το Σύνταγμα, που επιτάσσει τη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις και επισημαίνουν ότι 

«ο ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου και ειδικότερα να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων, δηλαδή χρημάτων του Δημοσίου, στην οικεία οικονομική υπηρεσία».


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Η αυξημένη, 7μελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ’ 819/2015 απόφασή της, έκρινε ότι είναι επιτρεπτή μεν η κατάσχεση κινητής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, όπως είναι τα χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία των ΔΟΥ, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (πρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ) έκρινε ότι ήταν νόμιμη η κατάσχεση του ποσού των 22.800 ευρώ που είχε επιδικαστεί στον πολίτη λόγω του τραυματισμού του από στρατιωτικό αυτοκίνητο.

Το εν λόγω ποσό επιδικάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια ο πολίτης κοινοποίησε στο Δημόσιο την δικαστική απόφαση προς εκτέλεση, αλλά το Δημόσιο δεν συμμορφώθηκε.

Κατόπιν αυτού, ο πολίτης με έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών πραγμάτων, κατάσχεσε μέσω δικαστικού επιμελητή το ποσό των 22.800 ευρώ από το ταμείο της ΔΟΥ Ενσήμων Αθηνών.

Αμέσως, το ελληνικό Δημόσιο άσκησε ανακοπή κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης και πρόβαλε ότι ήταν παράνομη η κατάσχεση των εσόδων από τη διαχείριση ενσήμων, γιατί πρόκειται για δημόσια περιουσία αφιερωμένη στην εκπλήρωση δημοσίων σκοπών (κρατικός προϋπολογισμός).

Ωστόσο το ΣτΕ σημειώνει ότι 

«από το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις, σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως η οποία υποχρεώνει το Δημόσιο σε συμμόρφωση και εφ' όσον η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, ο ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και, ειδικότερα, να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων, χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου, στην οικεία οικονομική υπηρεσία».

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 3068/2002)

«στην περιουσία του Δημοσίου, στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται».

Παράλληλα, το ΣτΕ επικύρωσε την εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι δεν είναι ακατάσχετα το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονται στα ταμεία των ΔΟΥ, επειδή αποσκοπούν στην πληρωμή των εγγεγραμμένων στο ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών και ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας το οποίο εμφανίζεται με την μορφή αναγκαστική κατάσχεσης κινητής περιουσίας.

Όπως υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας για 

«να υπερκαμφθεί το συνταγματικά προστατευμένο συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας απαιτείται επιπλέον να δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού ως προς την εκπλήρωση των δαπανών»,

 όμως τον τελευταίο αυτό ισχυρισμό δεν τον προέβαλε το Δημόσιο. καταλήγει το ΣτΕ.

Τελικά, απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου κατά της εφετειακής απόφασης και νομιμοποιήθηκε η κατάσχεση.

ΥΓ. ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΝ: ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΕ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ; ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.... ΒΟΥΡ ΛΟΙΠΟΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ!!!!  

ΔΙΑΔΩΣΤΕ: Τα περισσότερα άρθρα είναι αναδημοσιεύσεις που αξίζει να διαβαστούν επειδή κατά τη γνώμη μας ακόμα και μέσα σε κάποιο ψέμα κρύβεται πάντα μια αλήθεια. Στόχος είναι μέσα από την πολύπλευρη ενημέρωση να αποκαλυφθεί. Ή κρίση είναι πάντα δική σας. 


  Σχετική εικόνα


loading...

kathimerinienikos

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

loading...