...{ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.... ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ- ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟ BLOG ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ GOOGLΕ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΛΠ}

ΟΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ = ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΝ

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΚΛΈΒΕΙ ΑΠΌ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΚΟΤΏΝΕΙ !!! ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΙΣ;;;

       
    
Και μετά κόβει το ρεύμα σε μικρο-οφειλέτες.Τόσο ξεφτίλες ...

H καταγγελία του πανεπιστημιακού κ. Χριστοδουλάκη:

Γράφει ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Πανεπιστημιακός - Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ

Γιατί η ΔΕΗ μας κλέβει

Η Δημόσια Επιχείρηση κοινής ωφέλειας,βάζει
παράνομο χαράτσι με τις «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» 20-30% επιπλέον στην καταναλισκόμενη ενέργεια, στα εκατομμύρια μονοπωλιακών πελατών της.Το σχήμα αυτό, πέραν από το ότι ακούγεται οξύμωρο, είναι και τραγικό, γιατί τα χρήματα που έχει εισπράξει η ΔΕΗ πρόχειρα υπολογίζονται πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2011 μέχρι σήμερα.

Εν τούτοις συνεχίζει να τα εισπράττει
παράνομα, παρά το γεγονός ότι το 2011
καταργήθηκαν με νόμο. Όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο σκεπτικό δέκα ομαδικών
αγωγών που έχει καταθέσει και συνεχίζει
να καταθέτει το ΠΑΚΟΕ από το 2014
μέχρι σήμερα ΔΩΡΕΑΝ, για λογαριασμό
μελών του:

«…Όμως το άρθρο 29 του ν.2773/1999
καταργήθηκε, πλην της παραγράφου 6, η
οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 7 παρ.3
του ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α212/17.12.2010),
και διατηρήθηκε σε ισχύ αντικατεστημένη.

Επίσης οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
που θεσπίστηκαν με το άρθρο 28 του
ν.3428/2005 καταργήθηκαν και αυτές με το
άρθρο 195 του ν.4001/2011, όπως επίσης
δεν προβλέπονται πλέον και χρεώσεις για
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δυνάμει του
άρθρου 13 του ν.3855/2010 που όριζε
ότι δύνανται να επιβάλλονται χρεώσεις
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς όλες
οι σχετικές διατάξεις έχουν καταργηθεί με
την παράγραφο 5 του άρθρου 195 του
ν.4001/2011.

Αποτέλεσμα της παράνομης και υπαίτιας
συμπεριφοράς της εναγομένης είναι ότι αυτή
καθίσταται αδικαιολογήτως πλουσιότερη εις
βάρος μας άνευ νομίμου αιτίας. Ήδη σήμερα
έχουμε υποχρεωθεί και έχουμε καταβάλλει
στην εναγόμενη ανά δίμηνο τεράστια ποσά,
συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών
επιβαρύνσεων που εμπεριέχονται στους
λογαριασμούς της εναγομένης. Και αυτό
συμβαίνει τη στιγμή που οι λογαριασμοί,
έναντι και εκκαθαριστικοί, που έχουν εκδοθεί
και έχουν αποσταλεί σε εμάς ως ανωτέρω,
δεν είναι εκκαθαρισμένοι καθώς εμπεριέχουν
χρέωση που έχει καταργηθεί. 

Στη δύσκολη
δε οικονομική συγκυρία που διέρχεται η
χώρα μας η εναγόμενη αν και έχει εισπράξει
από το καταναλωτικό κοινό και από τα
μέλη του ενάγοντος χρηματικά ποσά από
παράνομη αιτία, εντούτοις δεν έχει μέχρι
και σήμερα ενεργήσει για την επιστροφή
των αχρεωστήτως αυτών καταβληθέντων
ποσών. 

Επίσης δεδομένου ότι το ηλεκτρικό
ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και η εναγόμενη
είναι καθολικός πάροχος αυτού, η ως
άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά
της εναγόμενης παραβιάζει την οδηγία
υπ’αριθμ. 2009/72/ΕΚ της 13/7/2009
που απαγορεύει την οποιαδήποτε κρυφή
χρέωση για παροχή απολύτως ορισμένη
και μετρήσιμη.

Με άλλα λόγια η εναγόμενη
εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ως
καθολική πάροχος του κοινωνικού αγαθού
του ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας σε
περίπτωση υπερημερίας του καταναλωτή
στην καταβολή του χρηματικού ποσού του
λογαριασμού που εκδίδει τη δυνατότητα
διακοπής, χρησιμοποίησε απατηλά μέσα,
πείθοντας το καταναλωτικό κοινό και εμάς,
ότι νομίμως εισπράττει το αναφερθέν
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη χρέωση
για τη δαπάνη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
ενώ η χρέωση αυτή έχει, ως ανωτέρω αναλύθηκε, από τις 22.08.2011 καταργηθεί.

Όφειλε δηλαδή και μπορούσε η
εναγόμενη από τις 22.08.2011 και
εντεύθεν να απαλείψει από τους
λογαριασμούς μας τη χρέωση για
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Σε
αυτό άλλωστε δεν εμποδίστηκε ούτε από
κάποιο γεγονός ανωτέρας βίας ούτε από
την εξυπηρέτηση ιδιαίτερου δημοσίου
συμφέροντος. Όφειλε η εναγόμενη να
τηρήσει τη νομιμότητα που πρέπει να
διακρίνει τις συναλλαγές και η οποία
δημιουργεί μια δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
του καταναλωτικού κοινού και ημών
συγκεκριμένα απέναντι στην εναγόμενη
τη στιγμή που διαχειρίζεται ένα κοινωνικό
δημόσιο αγαθό όπως η ηλεκτρική ενέργεια…»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με απόφαση
του στις 22.2.2012, το Μονομελές
Πρωτοδικείο Καλαμάτας με προσωρινή
διαταγή (συνημμένη) απαγορεύει τη
διακοπή ηλεκτροδότησης σε καταναλωτή.
Μάλιστα η τότε βουλευτής Μεσσηνίας
του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου,
υπέβαλε ερώτηση στη Βουλή (συνημμένη)
σχετική με το θέμα και η απάντηση της
κυβέρνησης ήταν να την… χρήσουν Γενική
Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ επί… Μανιάτη
Υπουργού.

Όσον αφορά τα ποσά των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας όπως φαίνονται στους
συνημμένους λογαριασμούς, ξεπερνούν
το 25% των ποσών της αξίας της
καταναλισκόμενης ενέργειας.
Στη συνέχεια το ΠΑΚΟΕ με έγγραφη
παρέμβασή του στον τότε Πρωθυπουργό
κο Σαμαρά, επισημαίνει την «κλοπή» των
καταναλωτών από τη ΔΕΗ. Η απάντηση
μετά από αρκετούς μήνες (συνημμένα)
αποδεικνύουν ότι η ΔΕΗ κάθε άλλο παρά
κοινωφελής επιχείρηση είναι.
Εμείς ξαναβάζουμε δύο καυτά
ερωτήματα

1. Πώς επιβάλλει χρεώσεις Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές, όταν
διαφημίζει η ίδια ότι είναι Οργανισμός

2. Πώς εξηγεί η ΔΕΗ το γεγονός
ότι λαμβάνει επιδοτήσεις ως φορέας
διαχείρισης ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης,
πετρέλαιο και άλλα) από το ΔΝΤ, ύψους
160 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον κάθε
χρόνο, αλλά ζητά από τους καταναλωτές
να πληρώνουν χαράτσι;

Γιατί η ΔΕΗ μας σκοτώνει
Επανειλημμένα 

στις μονάδες της
ΔΕΗ, έχουν επιβληθεί πρόστιμα πολλών
χιλιάδων ευρώ από τους επιθεωρητές
περιβάλλοντος. Οι πιο πρόσφατες είναι
το Μάρτιο του 2013 με πρόστιμα στη
ΔΕΗ Μεγαλούπολης ΑΗΣ Α&Β 51.750
ευρώ και 14.450 ευρώ αντίστοιχα και τον
Ιούλιο του 2014 στις μονάδες της ΔΕΗ
Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας 91.540 ευρώ
και 74.340 ευρώ αντίστοιχα.

Αλλά από έρευνα της Greenpeace
που έγινε το 2013 αποδεικνύεται όπως
αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της
εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ (συνημμένο)
ότι 1.149 θάνατοι ετησίως Ελλήνων
συμπολιτών μας επιτυγχάνει η βρώμικη
πολιτική για την ενέργεια της ΔΕΗ και
συγκεκριμένα:(απόσπασμα Εφημερίδας
ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟ-νομία, #57 Σεπτέμβριος
2013)

«Τη νέα της έκθεση παρουσίασε η
Greenpeace, με τίτλο «Σιωπηλοί Δολοφόνοι»,
στην οποία παρουσιάζονται οι επιπτώσεις
των 300 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών
ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
στη δημόσια υγεία. Περίπου 25.000
Ευρωπαίοι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους
από την καύση λιγνίτη, ενώ περισσότεροι
από 1.200 Έλληνες πεθαίνουν πρόωρα
εξαιτίας της μόλυνσης των 7 μεγάλων
ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
που λειτουργούν στη χώρα μας. 

Επίσης
στην Ελλάδα η καύση λιγνίτη ευθύνεται
για την απώλεια 260.000 εργατοημερών
ετησίως επιβαρύνοντας σημαντικά τα
ασφαλιστικά ταμεία και το εθνικό σύστημα
υγείας, καθώς το κόστος για την οικονομία
ανέρχεται στα 3,9 δις ευρώ ετησίως. 

Ακόμη
εάν προχωρήσει η κατασκευή του νέου
σταθμού «Πτολεμαΐδα 5», τότε αυτός ο
σταθμός μπορεί να φτάσει να ευθύνεται για
τον πρόωρο θάνατο περισσότερων από 100
ανθρώπων κάθε χρόνο. 

Το 2010 οι λιγνιτικές
μονάδες στη χώρα μας εξέπεμπαν συνολικά
CO2), περισσότερους από 11.000 τόνους
μικροσωματιδίων και 140.000 τόνους
διοξειδίου του θείου (SO2), καθώς επίσης
και περισσότερους από 8 τόνους βαρέων

Πέραν του κόστους σε ανθρώπινες ζωές,
η λιγνιτική ρύπανση επιβαρύνει εξίσου και
την ελληνική οικονομία. Η ρύπανση από τη
λειτουργία των μη αποδοτικών και εξαιρετικά
ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
κόστισε στην ελληνική οικονομία 2,3 -3,9
δις ευρώ ετησίως, καθώς χρηματοδοτούνται
από το ελληνικό κράτος και άρα από φόρους
Ελλήνων- ποσό το οποίο αντιστοιχεί έως
και 1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.

ΑΠΟ ΒΡΑΒΕΙΑ Η ΔΕΗ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.
ΕΝΑΣ ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΤΗΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ
''ΜΑΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ'';»

(απόσπασμα Εφημερίδας ΠΑΚΟΕ
ΟΙΚΟ-νομία, #57 Σεπτέμβριος 2013)

Πατήστε πάνω στο έγγραφο για να δείτε αναλυτικά ...file.ashx Τα περισσότερα άρθρα είναι αναδημοσιεύσεις που αξίζει να διαβαστούν επειδή κατά τη γνώμη μας ακόμα και μέσα σε κάποιο ψέμα κρύβεται πάντα μια αλήθεια. Στόχος είναι μέσα από την πολύπλευρη ενημέρωση να αποκαλυφθεί. Ή κρίση είναι πάντα δική σας.


loading...

etsimravo
loading...