...{ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.... ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ- ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟ BLOG ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ GOOGLΕ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΛΠ}

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Γαλλία: 9 στὰ 10 γυμνάσια τῆς χώρας ἐπέλεξαν τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν! / France: 9 in 10 high schools of the country chose the learning of ancient Hellenic!

       

Στὰ πλαίσια τῆς μεταρρύθμισης στὴν παιδεία ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση Βάλς,
οἱ Γάλλοι καθηγητὲς καὶ μαθητὲς φαίνεται πὼς ἐπέλεξαν συνειδητὰ
νὰ συνεχίσουν νὰ διδάσκονται ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ!

Μὲ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά, τὸ γυμνάσια τῆς Γαλλίας ἀναμένεται νὰ...
ἐφαρμόσουν ἕνα νέο πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ εἰσαγάγει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ στόχο ὅπως ἰσχυρίζεται τὴν ἐξατομίκευση καὶ τὴν ἐλευθερία στὴν ἐπιλογὴ τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων ἀπὸ μαθητή, σὲ μαθητή. 

Στὰ πλαίσια αὐτά, τὸ ὑπουργεῖο διάρθρωσε μία σειρὰ ἀπὸ θεματικὲς ποὺ μπορεῖ ἕνας Γάλλος μαθητὴς τοῦ γυμνασίου νὰ ἐπιλέξει, ὅπως Πολιτισμὸς καὶ τέχνες, Πληροφορική, Ἐπικοινωνία, Κοινωνία, Ξένες γλῶσσες, Ἐπιστῆμες, Σῶμα καὶ ὑγεία καὶ πολλὰ ἄλλα. 

Ἀνάμεσα σὲ αὐτά, δημιουργήθηκε καὶ μία ξεχωριστὴ θεματικὴ μὲ τίτλο «Γλῶσσες καὶ πολιτισμὸς τῆς Ἀρχαιότητας», στὴν ὁποία ὅπως εἶναι φυσικὸ δεσπόζει ἡ ἐκμάθηση τῆς ἀρχαίας...
ἑλληνικῆς καὶ τῆς λατινικῆς γλώσσας.

Παρὰ τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις, μὲ καθηγητὲς καὶ συνδικαλιστὲς νὰ ἰσχυρίζονται πὼς τὸ νέο σύστημα θὰ ἐξαλείψει τὶς λεγόμενες μητρικὲς γλῶσσες ἀπὸ τὴν παιδεία, ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ἀνακοίνωσαν τὴ Δευτέρα σὲ κλίμα εὐφορίας πὼς τὸ 92% τῶν γυμνασίων τῆς χώρας, καθὼς καὶ τὸ 70% τῶν μαθητῶν γυμνασίου ἐπέλεξαν τὴν παραπάνω θεματική. 

"Αὐτὸ σημαίνει πως ὄχι ἁπλά, τὰ λατινικὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ δεν θὰ ἐξαφανισθοῦν, ἀλλὰ θὰ ἐνισχυθοῦν"

σημειώνουν κύκλοι τοῦ ὑπουργείου. 

Ὅπως ἀναφέρουν, τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς τριπλάσιος ἀριθμὸς μαθητῶν σὲ σχέση μὲ τὴν περασμένη χρονιὰ θὰ μαθαίνουν τὶς ἀρχαῖες γλῶσσες στὸ γαλλικὸ σχολεῖο.


Μία μεταρρύθμιση, δεκάδες ἀντιδράσεις

Ἡ μεταρρύθμιση τῶν σοσιαλιστῶν γιὰ τὸ κολέγιο ἔχει προκαλέσει ποικίλες ἀντιδράσεις, καθὼς δὲν εἶναι λίγοι οἱ συνδικαλιστές, οἱ γονεῖς καὶ οἱ καθηγητὲς ποὺ δυσκολεύονται νὰ διακρίνουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ λειτουργήσει τὸ νέο σύστημα καὶ προειδοποιοῦν πὼς λίγες μέρες πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς ὅλα μοιάζουν νὰ βρίσκονται στὸν ἀέρα. 

Τὸ στοίχημα τῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ φτιάξουν ἕνα πιὸ εὐέλικτο σύστημα, μέσα στὸ ὁποῖο ὁ μαθητὴς θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει, νὰ διαμορφώσει καὶ τελικὰ νὰ ἀκολουθήσει ἕνα πρόγραμμα ποὺ ταιριάζει περισσότερο στὰ δικά του ἐνδιαφέροντα.

Γιὰ πολλοὺς εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ πεδίων ποὺ θέτει τὸ πρόβλημα, καθὼς ἐκφράζονται οἱ ἀνησυχίες πὼς μαθητὲς ἐνδέχεται νὰ ἐπιλέγουν νὰ παραλείπουν βασικὰ μαθήματα, ἀνάλογα μὲ τὴν κλίση τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται βασικῶν γνώσεων περνώντας στὸ λύκειο. 

Ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο πάντως ἐμφανίζονται καθησυχαστικοί, ἐνῶ διαβεβαιώνουν πὼς τὰ μαθήματα καὶ οἱ γνώσεις ποὺ θεωροῦνται θεμελιώδεις.

Ἀνάμεσα στοὺς καθηγητὲς πάντως ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι, κυρίως ὅσοι τοποθετοῦνται ἀριστερὰ στὰ συνδικαλιστικὰ ὄργανα, ποὺ στηρίζουν τὸν νόμο τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Najat Vallaud-Belkacem. Οἱ συνδικαλιστικὲς ὁμάδες ὅμως ποὺ ἐκπροσωποῦν σχεδὸν τὸ 80% τῶν καθηγητῶν στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καλοῦν σὲ κινητοποιήσεις στὶς 8 Σεπτεμβρίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμένει ἀβέβαιο ἂν τελικὰ θὰ ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα σὲ αὐτὴ τὴν τελευταία σχολικὴ χρονιὰ γιὰ τὴν προεδρία Ὀλάντ.

*Στὴ φωτὸ ἡ Γαλλίδα ὑπουργὸς Παιδείας Najat Vallaud-Belkacem, πρώτη γυναίκα ποὺ ἀναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο παιδείας στὴν κυβέρνηση τῶν σοσιαλιστῶν


Λευτέρης Σαββίδης


ΥΓ. ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΝ: Διαβαστε παρακατω την αποψη των Γαλλων για το "ελληνικο χρεος" και ποσο ωραια το τοποθετουν....


Το ελληνικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μια άγνωστη εξίσωση για τους πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. “Το ελληνικό χρέος, μια ευρωπαϊκή τραγωδία” είναι μια ταινία που αναλύει και δείχνει πως η κρίση αυτή αφορά άμεσα κάθε πολίτη στην Ευρώπη.

Με σύντομο και κατανοητό τρόπο περιγράφει την διαδικασία δημιουργίας του χρέους που οδήγησε στην κρίση, αλλά και τους ανεπιτυχείς τρόπους της μέχρι σήμερα αντιμετώπίσης του με νεοφιλελέυθερες πειραματικές πολιτικές. Επίσης καταγγείλει, με επιχειρήματα, τη μαζική παραπληροφόρηση που έγινε για το ελληνικό χρέος.

Όλες οι πληροφορίες είναι από την έκθεση της Επιτροπής για την αλήθεια σχετικά με το ελληνικό χρέος. Το γαλλικό φιλμάκι “Το ελληνικό χρέος, μια ευρωπαϊκή τραγωδία”  εξηγεί με σύντομο και κατανοητό τρόπο πώς η ελληνική κρίση αφορά όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο τους Έλληνες. Οι δημιουργοί της ταινίας μιλούν για το αποτυχημένο μοντέλο επιβολής νεοφιλελεύθερων πολιτικών καθώς και για την παραπληροφόρηση γύρω από την ελληνική κρίση.

Το βίντεο έχει ενσωματωμένους ελληνικούς υποτίτλους.

   
 ΔΙΑΔΩΣΤΕ:Πληρωθείτε Συμμετέχοντας Σε Έρευνες. Η Γνώμη Σας Μετράει. 

 Τα περισσότερα άρθρα είναι αναδημοσιεύσεις που αξίζει να διαβαστούν επειδή κατά τη γνώμη μας ακόμα και μέσα σε κάποιο ψέμα κρύβεται πάντα μια αλήθεια. Στόχος είναι μέσα από την πολύπλευρη ενημέρωση να αποκαλυφθεί. Ή κρίση είναι πάντα δική σας. 

ΕΧΕΙΣ BLOG-SITE;;; ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΩΡΑ... 


loading...
orthodoxia-ellhnismoseparxies

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

loading...